Implanty stomatologiczne

Wykonana z tytanu śruba pełniąca funkcję korzenia brakującego zęba. Tytan nie wyzwala w organizmie żadnych odczynów alergicznych, gdyż organizm akceptuje go jako tkankę własną. Implant po umieszczeniu w kości staje się ”naturalnym” korzeniem zęba, zapewniając stabilną podstawę dla pojedynczych koron zębowych, mostów jak i protez.

Implanty stomatologiczne są produkowane w różnych kształtach, wielkościach i mogą mieć różnie modyfikowaną powierzchnię. Implantologia jest alternatywą dla klasycznych rozwiązań protetycznych.

 

Etapy leczenie implantologicznego:

  • Konsultacja i wywiad medyczny
  • Badanie i zlecenie badań dodatkowych
  • Ustalenie szczegółowego planu leczenia
  • Wdrożenie leczenia
  • Każdorazowa kontrola postępów leczenia