Endodoncja - leczenie kanałowe

Jest to inwazyjna metoda leczenia nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba. Polega na usunięciu (w znieczuleniu) chorobowo zmienionej miazgi z komory i kanałów zęba, zdezynfekowaniu ich i wypełnieniu odpowiednim materiałem. Jest to zabieg mający na celu uratowanie zęba przed jego całkowitą degradacją i usunięciem.

 

Etapy leczenia kanałowego:

  • Dewitalizacja miazgi
  • Opracowanie kanałów i dezynfekcja
  • Wypełnienie kanałów (system GuttaFlow2)
  • Końcowa kontrola leczenia – prześwietlenie RTG